Monthly Archive: październik 2020

Skanowanie laserowe – precyzyjne pomiary naziemne

Uzyskanie dokładnych pomiarów różnych przestrzeni i budynków za pomocą technologii laserowej stało się jeszcze łatwiejsze. Skaning laserowy cieszy się rosnącym zainteresowaniem także w Polsce. Na czym polega ta metoda? Kiedy stosowana jest najczęściej? Tradycyjne pomiary w branży geodezyjnej, architektonicznej oraz budowlanej zajmują sporo czasu, zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest dokonanie pomiaru większego obiektu. Wybierając nowoczesne techniki pomiarowe, można jednak uzyskać dokładne informacje znacznie łatwiej.

Czym jest skaning laserowy?

Skanowanie laserowe, inaczej skaning laserowy to metoda pomiarowa, która wykorzystywana jest od stosunkowo niedawna. Zalicza się do niej szeroka gama metod, między innymi:

  • lotniczy skaning laserowy, czyli ALS – Airborne Laser Scanning
  • mobilny skaning laserowy, czyli MLS – Mobile Airborne Laser Scanning
  • naziemny skaning laserowy, czyli TLS – Terrestrial Laser Scanning

Do wykonywania pomiarów obiektów, ale również przestrzeni stosuje się bardzo często naziemny skaning laserowy, który wykorzystuje urządzenie laserowe pozwalające na pozyskanie z użyciem lasera informacji i położeniu milionów punktów w ciągu jednej sekundy.

Jak odbywa się proces skanowania laserowego?

Skanowanie laserowe to proces polegający na umieszczeniu urządzenia skanującego w danym miejscu lub też na jego przemieszczaniu przy skanowaniu lotniczym i mobilnym. Urządzenie to pozyskuje informacje o położeniu różnych punktów w przestrzeni i na ich podstawie tworzy chmurę punktów. Chmura punktów do siatka, która składa się z pobranych informacji. Jest ona uzupełniana również o zdjęcia, które pozwalają na nadanie punktom ich rzeczywistej barwy. Potem odpowiednie oprogramowanie komputerowe pozwala na przygotowanie gotowych materiałów – rzutów, wizualizacji trójwymiarowych.

Kiedy najczęściej stosuje się skaning laserowy?

Skanowanie laserowe może być wykonane dla praktycznie każdego typu obiektu. Stosowane jest ono między innymi przy pomiarach obiektów użytkowych, komercyjnych, mieszkalnych, obiektów przemysłowych czy zabytków. Metoda skanowania laserowego jest wykorzystywana w wielu różnych obszarach, między innymi w branży budowlanej, architektonicznej, w geodezji. Przykładowo jest on używany w poniższych obszarach:

  • inwentaryzacja budynków
  • sporządzenie rzutów 2D
  • przygotowywanie modeli 3D
  • porównywanie ze sobą terenów
  • monitorowanie postępów prac
  • skanowanie do BIM

Z ofertami firm wykonującymi skaning laserowy można zapoznać się przez internet. Obecnie działają one na terenie całej Polski.